ikn
ASN Ketar-Ketir Pindah ke IKN

ASN Ketar-Ketir Pindah ke IKN

ASN Ketar-Ketir Pindah ke IKN

ASN Ketar-Ketir Pindah ke IKN
IHSG
7.059,91
0.29%
-20,84
LQ45
939,71
1.04%
9,67
USD/IDR
15.484
0,65
EMAS
1.130.000
0,00%